Kontaktné údaje

V prípade akýchkoľvek problémov mi stačí napísať e-mail na: peter@zarabajuciweb.sk

Kontaktné údaje:

Akontax, s.r.o.
Alexandra Rudnaya 2556/20
010 01, Žilina

IČO: 44 639 678
DIČ: 202 277 9154
IČ DPH: SK2022779154

Zodpovedná osoba: Peter Chodelka
e-mail: peter@zarabajuciweb.sk
www.zarabajuciweb.sk

Bankové spojenie:

Číslo účtu: SK3583300000002700403221
Adresa banky: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava